Този сайт може да постави "бисквитки" във вашия компютър с цел да подобри вашето персонално посещение. Моля прочетете нашата политика за поверителност за да научите повече за бисквитките.

Поддръжка | файлове за сваляне

Обща информация
Ръководства за употреба
Често задавани въпроси (FAQs)
Драйвери
Фърмуер

 

 

 

Проверявайте за най-новия фърмуер и софтуер от PENTAX за да извлечете максимума от вашия фотоапарат.

Ако тук липсва информация за вашия модел, посетете японския сайт за поддръжка (на английски):

http://www.pentax.jp/english/support/download_digital.html

 

Обща информация

PENTAX 645 Z pdf 645Z Brochure EN 6 mb
Pentax 645D pdf Fiche Technique 645D 290 kb
pdf 645D Brochure FR 4 mb
Pentax K-50 pdf K-50 catalogue_EN 15 mb
Pentax K5-II pdf Catalogue K-5II et K-5IIs_FRE 5 mb
Pentax K5-IIs pdf Catalogue K-5II et K-5IIs_FRE 5 mb
Pentax Q pdf Catalogue PENTAX Q FR 26 mb
Pentax Q7 pdf Q7 catalogue_EN 13 mb
PENTAX X-70 pdf Fiche technique X70.pdf 592 kb
pdf catalogue X70.pdf 757 kb
PENTAX X-90 pdf Fiche Technique Optio X90 611 kb

Драйвъри

Pentax 645D exe PENTAX RAW codec 9 mb
Pentax Q exe Firmware Silkypix Developper Studio 3.0 for Windows 68 mb
dmg Firmware Silkypix Developper Studio 3.0 for Mac 37 mb
Pentax Q10 pdf Contenu Firmware SILKYPIX Developer Studio 3.0 262 kb
exe Firmware Silkypix Developper Studio 3.0 for Windows 68 mb
dmg Firmware Silkypix Developper Studio 3.0 for Mac 37 mb

Фърмуеър

K-1 zip Firmware версия 1.40 за PENTAX K-1 8 mb
zip Firmware версия 1.41 за PENTAX K-1 8 mb
zip Firmware версия 1.42 за PENTAX K-1 9 mb
zip Firmware версия 1.43 за PENTAX K-1 9 mb
K-3 II zip Firmware версия 1.10 за PENTAX K-3II 14 mb
PENTAX 645 Z docx Content Firmware Flucard for 645Z 62 kb
zip Firmware Flucard for 645Z 267 kb
docx Content Firmware 645Z v1.10 35 kb
bin Firmware version 1.10 32 mb
docx Content Firwmare 1.20 for 645Z 34 kb
zip Digital Camera Utility 5 Updater 5.31 for Windows 82 mb
docx Content Digital Camera Utility 5 Updater 5.31 for Mac 33 kb
zip Digital Camera Utility 5 Updater 5.31 for Mac 46 mb
docx Content Digital Camera Utility 5 Updater 5.31 for Windows 34 kb
zip Firmware версия 1.23 за PENTAX 645Z 22 mb
docx Инструкции за инсталиране на Firmware версия 1.23 за PENTAX 645Z 35 kb
Pentax 645D pdf Procédure d'installation des Firmware pour le 645D 99 kb
pdf Contenu des Firmware et nouvelles versions 418 kb
EXE Firmware 645D v1.13 for Windows 13 mb
zip Firmware 645D v1.13 for Mac 13 mb
docx Firmware 645D V1.31.docx 37 kb
EXE Firmware 645v131 for Windows.EXE 13 mb
zip Firmware 645v131 for Mac.zip 13 mb
Pentax K-01 pdf Contenus Firmwares K01 309 kb
pdf Procedure installation Firmware 99 kb
EXE Firmware k01v104w for Windows.EXE 10 mb
zip Firmware k01v104m for Mac.zip 10 mb
docx Firmware K-01 V1.04.docx 33 kb
PENTAX K-1 II zip Firmware Update 1.02 за Pentax K-1 Mark II 9 mb
Pentax K-3 zip Digital Camera Utility 5 Updater 5.31 for Windows 82 mb
docx Content Digital Camera Utility 5 Updater 5.31 for Mac 33 kb
zip Digital Camera Utility 5 Updater 5.31 for Mac 46 mb
docx Content Digital Camera Utility 5 Updater 5.31 for Windows 34 kb
bin fwdc220b.bin 16 mb
Pentax K-30 zip SILKYPIX for Mac.zip 72 mb
zip SILKYPIX for Win.zip 68 mb
zip Firmware k30v105 for Mac.zip 10 mb
EXE Firmware k30v105 for Windows.EXE 11 mb
docx Firmware K-30 V1.05.docx 35 kb
Pentax K-5 zip PENTAX K-5 Firmware, версия 1.16 19 mb
Pentax K-50 zip Firmware k50v101 for Mac.zip 11 mb
docx Firmware K-50 V1.01.docx 35 kb
zip PENTAX K-50 - firmware ъпдейт версия 1.10 11 mb
Pentax K-7 zip PENTAX K-7 Firmware, версия 1.13 18 mb
PENTAX K-70 zip Firmware версия 1.11 за PENTAX K-70 8 mb
zip Firmware версия 1.10 за PENTAX K-70 8 mb
PENTAX K-S1 docx Content Flucard O-FC1 FW Update for KS1.docx 59 kb
zip Firmware Flucard for KS1 3 mb
zip Digital Camera Utility 5 Updater 5.31 for Windows 82 mb
docx Content Digital Camera Utility 5 Updater 5.31 for Mac 33 kb
zip Digital Camera Utility 5 Updater 5.31 for Mac 46 mb
docx Content Digital Camera Utility 5 Updater 5.31 for Windows 34 kb
doc Content Firmware K-S1 v1.10 61 kb
zip Firwmare K-S1 v1.10 7 mb
PENTAX K-S2 zip Digital Camera Utility 5 Updater 5.31 for Windows 82 mb
docx Content Digital Camera Utility 5 Updater 5.31 for Mac 33 kb
zip Digital Camera Utility 5 Updater 5.31 for Mac 46 mb
docx Content Digital Camera Utility 5 Updater 5.31 for Windows 34 kb
doc Content Firmware v1.01 62 kb
zip K-S2 firmware v1.01 8 mb
zip K-S2 firmware v1.10 8 mb
docx Content Firmware v1.10 34 kb
Pentax K5-II exe PENTAX Digital Camera Utility V4.40 for Windows 72 mb
zip PENTAX Digital Camera Utility V4.41 for Mac 80 mb
pdf Contenus Firmware Digital Camera Utility 287 kb
docx Content Firmware Version 1.06 for K-5II and K-5IIs 35 kb
EXE Firmware K-5II version 1.06 for Windows 10 mb
zip Firmware K-5II version 1.06 for Mac 10 mb
Pentax K5-IIs exe PENTAX Digital Camera Utility V4.40 for Windows 72 mb
zip PENTAX Digital Camera Utility V4.41 for Mac 80 mb
pdf Contenus Firmware Digital Camera Utility 287 kb
docx Content Firmware Version 1.06 for K-5II and K-5IIs 35 kb
EXE Firmware K-5IIs version 1.06 for Windows 10 mb
zip Firmware K-5IIs version 1.06 for Mac 10 mb
Pentax Q pdf Procedure d installation des firmware pour PENTAX Q et optiques pour PENTAX Q.pdf 543 kb
pdf Contenu_Firmware.pdf 432 kb
EXE Firmware Version 1.14 for Windows 8 mb
zip Firmware version 1.14 for Mac 8 mb
docx Content Firmware Q 35 kb
Pentax Q10 EXE Firmware version 1.03 for Windows 8 mb
zip Firmware v1.03 for Mac 8 mb
docx Content Firmware Q10 33 kb
Pentax Q7 EXE Firmware version 1.01 for Windows 8 mb
zip Firmware version 1.01 for Mac 8 mb
doc Content Firmware Q7 70 kb
RICOH GR docx Content Firmware GR 3.00 37 kb
pdf GR Firmware v3.00 details 1 mb
zip Firmware update software for Ricoh GR version 4.00, for Windows/Macintosh 8 mb
pdf Firmware update software for Ricoh GR version 4.00 1 mb
docx Instruction Firmware update software for Ricoh GR version 4.00 30 kb
pdf GR-Firmware-update-win-mac-4_00-03-06-14.pdf 92 kb
zip GR_Firmware_Ver5.00 8 mb
RICOH GR II zip GR II firmware v1.10 8 mb
docx Content Firmware v1.10 35 kb
zip GRII_Firmware_Ver2.00 8 mb
zip GRII_Firmware_Ver2.01 8 mb
RICOH THETA docx Firmware update for “RICOH THETA 21 kb
docx RICOH THETA App Version Update Information 20 kb

Често задавани въпроси

Към начало